Pod patronatem:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Prezydenta Miasta Tarnowa


 

 

 

 

 

 Organiztaror:

 

 

 

Festiwal jest wydarzeniem
popularyzującym, promującym,
upowszechniającym dorobek
polskiej kinematografii
i najstarszą po Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni imprezą związaną z polskim filmem.

28 Tarnowska Nagroda Filmowa,
której organizatorem jest
Tarnowskie Centrum Kultury,
adresowana jest do widzów w każdym wieku:
zarówno dzieci, młodych, jak i dorosłych.
Corocznie dokładamy wszelkich starań,
aby Festiwal był okazją do spotkania z artystami
i twórcami filmu, aby  stwarzał w naszym mieście
w tym czasie atmosferę przychylności dla polskiego filmu i jego twórców, dając jednocześnie możliwość promocji miasta i instytucji z nią związanych, a także aby był okazją do prezentacji najważniejszych wydarzeń związanych z polskim filmem. 

Dowodem tego, jak pozytywnie jest postrzegany Festiwal w środowisku filmowym, jak i na mapie imprez filmowych w Polsce, może być fakt nominowania (za lata 2006 - 2007, 2008, 2010) i nagrodzenia (2011) Tarnowskiej Nagrody Filmowej w kategorii „Krajowe wydarzenie filmowe” Doroczną Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF). 

        
Polecamy: